Studio har flera inspelningsrum och sammanlagt 32 kanaler